Mail Neem contact met ons op via de mail: info@voordeelzonwering.nl
Afrekenen
Cart 0 artikelen / €0,00 ,-

Dit is de privacy verklaring van voordeelzonwering.nl
Ons bedrijfsadres en ons postadres is:
Zuiderstraat 120F
7462 CP
Rijssen

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 08157417
Ons B.T.W.-nummer is: 128230952B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website.

Deze informatie wordt gebruikt voor het leggen van contact i.v.m. bestelling.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens (contact gegevens i.v.m. de bestelling) over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@voordeelzonwering.nl.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Wij gebruiken geen cookies anders dan voor het registreren wat de inhoud van de winkelwagen is.